เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว (SEMI AUTOMATIC CARTON SEALER)

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape (Carton Sealing Machine) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวใน ภาพรวมซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นยี่ห้อใดหรือรุ่นใดเนื่องจากโดยรวมแล้วก็จะมี หลักการทำงานที่คล้าย ๆ กันจะแตกต่างกันไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวเป็นเครื่องใช้ปิดเทปกาว opp หรือ เทปใส opp หรือ เทป opp หรือ opp เทป ซึ่งแล้วแต่จะเรียกกัน ลงบนกล่องกระดาษบรรจุสินค้าทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง เพื่อให้การแพ็คกล่องมีความแข็งแรงทนทาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตสูง

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape (Carton Sealing Machine) จะมีหลักการทำงานสองแบบ ได้แก่

1. เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Carton Sealing Machine) โดยแบบกึ่งอัตโนมัติ จะต้องนำกล่องที่พับฝาเรียนร้อยแล้วไปวางไว้บนสายพานแล้วทำการปรับระดับของ สายพานด้านบนตัวเครื่องให้พอเหมาะกับกล่องเพื่อให้เครื่องสามารถลำเลียงกล่องเื่พื่อติดเทปกาวได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งแบบกึ่งอัตโนมัตินี้จะต้องปรับระััดับของสายพานทุกครั้งที่กล่องมีขนาด ที่แตกต่างกันทำให้ไม่ค่อยสะดวกกับการปิดกล่องที่มีหลากหลายขนาด

.

.

.

ตัวอย่างเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

.

2. เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape แบบอัตโนมัติ (Automatic Carton Sealing Machine) โดยแบบอัตโนมัตินี้เพียงนำกล่องที่พับฝากล่องแล้วหรือบางเครื่องก็สามารถพับ ฝากกล่องให้โดยอัตโนมัติเมื่อนำไปวางไว้บนสายพาน จากนั้นกล่องจะถูกเลื่อนผ่านเครื่องเพื่อติดเทปกาวให้ โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องปรับระดับระดับของสายพานบนตัวเครื่อง ซึ่งแบบอัตโนมัตนี้เหมาะกับการปิดกล่องที่มีหลากหลายขนาดและต้องการความรวด เร็ว

.

.


.

ตัวอย่างเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวแบบอัตโนมัติ ที่มีสายพานขับเคลื่อนอยู่ด้านข้าง

.

.

ตัวอย่างเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวแบบอัตโนมัติ ที่มีสายพานขับเคลื่อนอยู่ด้านล่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: