เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine)

เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้พันสินค้าด้วยฟิล์มยืดพันพาเลท เพื่อป้องกันน้ำ ฝุ่นละออง และรักษาสินค้า อีกทั้งยังทำให้สินค้าที่พันด้วยฟิล์มยืดรวมอยู่เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนทำให้สะดวกต่อการขนย้าย ซึ่่งตัวเครื่องมีความสามารถยืดฟิล์มยืดพันพาเลทได้มากถึง  300 %  ช่วยให้ประหยัดฟิล์มยืด  (ยืดฟิล์มยืดก่อนพันด้วยมอเตอร์)

เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine) มี 2 รูปแบบให้เลือกใช้ตามลักษณะของสินค้า คือ

1. เครื่องพันพาเลทแบบจานหมุน สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 2,000 กก. หรือ 2 ตัน

.

ตัอย่างตัวเครื่องพันพาเลทแบบจานหมุนมีแขนจับด้านบน

.

ตัวอย่างเครื่องพันพาเลทแบบจานหมุน

.

2. เครื่องพันพาเลทแบบแขนเหวี่ยง เหมาะสำหรับสินค้าที่หนักมาก  หรือสินค้าที่วางบนจานหมุนไม่ได้

.

.

เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine)  มีระบบการทำงาน 2 แบบ คือ

1.ระบบกึ่งอัตโนมัติ  โดยมีหลักการทำงานคือต้องใช้คนในการนำสินค้ามาวางที่เครื่องและคอยดูแลบาง ขั้นตอน โดยการกดปุ่มขึ้น – ลง ของชุดยืดฟิล์มยืดพันพาเลทเพื่อทำการพันพาเลท ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้
.

ตัวอย่างเครื่องพันพาเลทระบบกึ่งอัตโนมัติ

.

2. ระบบอัตโนมัติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่ต่อเข้ากับไลน์การลำเีรียงสินค้า การทำงานจะใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติ

ตัวอย่างเครื่องพันพาเลทระบบอัตโนมัติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: