เครื่องซีลปากถุง (Sealing Machine) เป็นเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ปิดปากถุงโดยการทำให้ถุงพลาสติกเชี่อมติดกันได้ สนิทจนทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปภายในได้ และในทางกลับกันสิ่งของที่อยู่ภายในก็ไม่สามารถออกมานภายนอกถุงที่ผ่านการซี ลได้เช่นกัน

เครื่องซีลปากถุงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องซีลปากถุงทั่วไป (Sealing Machine) มี การทำงานคือเครื่องจะมีลวดความร้อนที่เอาไว้สัมผัสกับถุงโดยการกดเพื่อให้ถุงมีความร้อน (ในระดับที่พอเหมาะ) จนละลายเชื่อมต่อกัน หรือจะใช้ซีลพลาสติกกันกระแทกเพื่อทำเป็นถุงก็ได้ ซึ่งเครื่องซีลปากถุงลัีกษณะนี้มีหลายแบบด้วยกัน คือ

.

เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด (Impulse Sealer)
.

.

เครื่องซีลปากถุงแบบเท้าเหยียบ (Impulse Foot Sealer)
.

.

เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานแนวนอน
.

.

เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานแนวตั้ง

.

.

2. เครื่องซีลปากถุงแบบสูญญากาศ (Vacuum Sealing Machine) มี หลักการทำงานคือเครื่องจะดูดอากาศภายในถุงออกจนเป็นสูญญากาศและจากนั้นก็จะ ซีลปิดปากถุงภายในขั้นตอนเดียวกัน ซึ่งเครื่องซีลปากถุงแบบสูญญากาศจะเหมาะกับสินค้าที่ต้องการยืดอายุการเก็บ รักษาให้ยาวนานขึ้น

.