เครื่องซีลปากถุง (Sealing Machine) เป็นเครื่องจักรที่ทำหน้าที่ปิดปากถุงโดยการทำให้ถุงพลาสติกเชี่อมติดกันได้ สนิทจนทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปภายในได้ และในทางกลับกันสิ่งของที่อยู่ภายในก็ไม่สามารถออกมานภายนอกถุงที่ผ่านการซี ลได้เช่นกัน

เครื่องซีลปากถุงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องซีลปากถุงทั่วไป (Sealing Machine) มี การทำงานคือเครื่องจะมีลวดความร้อนที่เอาไว้สัมผัสกับถุงโดยการกดเพื่อให้ถุงมีความร้อน (ในระดับที่พอเหมาะ) จนละลายเชื่อมต่อกัน หรือจะใช้ซีลพลาสติกกันกระแทกเพื่อทำเป็นถุงก็ได้ ซึ่งเครื่องซีลปากถุงลัีกษณะนี้มีหลายแบบด้วยกัน คือ

.

เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด (Impulse Sealer)
.

.

เครื่องซีลปากถุงแบบเท้าเหยียบ (Impulse Foot Sealer)
.

.

เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานแนวนอน
.

.

เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานแนวตั้ง

.

.

2. เครื่องซีลปากถุงแบบสูญญากาศ (Vacuum Sealing Machine) มี หลักการทำงานคือเครื่องจะดูดอากาศภายในถุงออกจนเป็นสูญญากาศและจากนั้นก็จะ ซีลปิดปากถุงภายในขั้นตอนเดียวกัน ซึ่งเครื่องซีลปากถุงแบบสูญญากาศจะเหมาะกับสินค้าที่ต้องการยืดอายุการเก็บ รักษาให้ยาวนานขึ้น

.

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape (Carton Sealing Machine) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวใน ภาพรวมซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นยี่ห้อใดหรือรุ่นใดเนื่องจากโดยรวมแล้วก็จะมี หลักการทำงานที่คล้าย ๆ กันจะแตกต่างกันไปบ้างก็เพียงเล็กน้อย เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวเป็นเครื่องใช้ปิดเทปกาว opp หรือ เทปใส opp หรือ เทป opp หรือ opp เทป ซึ่งแล้วแต่จะเรียกกัน ลงบนกล่องกระดาษบรรจุสินค้าทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง เพื่อให้การแพ็คกล่องมีความแข็งแรงทนทาน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตสูง

เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape (Carton Sealing Machine) จะมีหลักการทำงานสองแบบ ได้แก่

1. เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape แบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Carton Sealing Machine) โดยแบบกึ่งอัตโนมัติ จะต้องนำกล่องที่พับฝาเรียนร้อยแล้วไปวางไว้บนสายพานแล้วทำการปรับระดับของ สายพานด้านบนตัวเครื่องให้พอเหมาะกับกล่องเพื่อให้เครื่องสามารถลำเลียงกล่องเื่พื่อติดเทปกาวได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งแบบกึ่งอัตโนมัตินี้จะต้องปรับระััดับของสายพานทุกครั้งที่กล่องมีขนาด ที่แตกต่างกันทำให้ไม่ค่อยสะดวกกับการปิดกล่องที่มีหลากหลายขนาด

.

.

.

ตัวอย่างเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวแบบกึ่งอัตโนมัติ

.

2. เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว opp tape แบบอัตโนมัติ (Automatic Carton Sealing Machine) โดยแบบอัตโนมัตินี้เพียงนำกล่องที่พับฝากล่องแล้วหรือบางเครื่องก็สามารถพับ ฝากกล่องให้โดยอัตโนมัติเมื่อนำไปวางไว้บนสายพาน จากนั้นกล่องจะถูกเลื่อนผ่านเครื่องเพื่อติดเทปกาวให้ โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องปรับระดับระดับของสายพานบนตัวเครื่อง ซึ่งแบบอัตโนมัตนี้เหมาะกับการปิดกล่องที่มีหลากหลายขนาดและต้องการความรวด เร็ว

.

.


.

ตัวอย่างเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวแบบอัตโนมัติ ที่มีสายพานขับเคลื่อนอยู่ด้านข้าง

.

.

ตัวอย่างเครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาวแบบอัตโนมัติ ที่มีสายพานขับเคลื่อนอยู่ด้านล่าง

เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้พันสินค้าด้วยฟิล์มยืดพันพาเลท เพื่อป้องกันน้ำ ฝุ่นละออง และรักษาสินค้า อีกทั้งยังทำให้สินค้าที่พันด้วยฟิล์มยืดรวมอยู่เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนทำให้สะดวกต่อการขนย้าย ซึ่่งตัวเครื่องมีความสามารถยืดฟิล์มยืดพันพาเลทได้มากถึง  300 %  ช่วยให้ประหยัดฟิล์มยืด  (ยืดฟิล์มยืดก่อนพันด้วยมอเตอร์)

เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine) มี 2 รูปแบบให้เลือกใช้ตามลักษณะของสินค้า คือ

1. เครื่องพันพาเลทแบบจานหมุน สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 2,000 กก. หรือ 2 ตัน

.

ตัอย่างตัวเครื่องพันพาเลทแบบจานหมุนมีแขนจับด้านบน

.

ตัวอย่างเครื่องพันพาเลทแบบจานหมุน

.

2. เครื่องพันพาเลทแบบแขนเหวี่ยง เหมาะสำหรับสินค้าที่หนักมาก  หรือสินค้าที่วางบนจานหมุนไม่ได้

.

.

เครื่องพันพาเลท (Film Wrapping Packing Machine)  มีระบบการทำงาน 2 แบบ คือ

1.ระบบกึ่งอัตโนมัติ  โดยมีหลักการทำงานคือต้องใช้คนในการนำสินค้ามาวางที่เครื่องและคอยดูแลบาง ขั้นตอน โดยการกดปุ่มขึ้น – ลง ของชุดยืดฟิล์มยืดพันพาเลทเพื่อทำการพันพาเลท ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้
.

ตัวอย่างเครื่องพันพาเลทระบบกึ่งอัตโนมัติ

.

2. ระบบอัตโนมัติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องที่ต่อเข้ากับไลน์การลำเีรียงสินค้า การทำงานจะใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตโนมัติ

ตัวอย่างเครื่องพันพาเลทระบบอัตโนมัติ

เครื่องอบฟิล์มหด (Shrink Packaging Machine) หรือ เครื่องอบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ เป็นเครื่องจักรการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการ ห่อฟิล์มให้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้มองดูมีคุณภาพ หรือมองดูสวยงาม ป้องกันการขีดข่วนแต่จะไม่ป้องกันสินค้าจากการกระแทกเหมือนกับการห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก Air Bubble

เครื่องอบฟิล์มหด มีหลักการทำงานโดยตัวเครื่องจะมีสายพานเป็นตัวลำเลียงสินค้าหรือผลิตเพื่อ ผ่านเข้าไปยังอุโมงค์ซึ่งภายในมีอุณหภูมิความร้อนที่พอเหมาะ โดยมีฮีทเตอร์ (ฮีทเตอร์ที่เป็นแหล่งความร้อนส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลส หรือหลอดอินฟาเรด)
เป็นแหล่งความร้อนและมีพัดลมคอยพัดเพื่อให้ภายในอุโมงค์มีระบบการหมุนเวียนความร้อนให้ทั่วถึง


เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine) หรือเครื่องที่ใช้รัดกล่องกระดาษบรรจุสินค้า หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น กระสอบ แผ่นไม้ หนังสือ ฯลฯ ด้วยสายรัดพลาสติก (PP Band) เพื่อให้การแพ็คสินค้ามีความแข็งแรงทนทาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตสูงและต้องการประหยัดแรงงาน

เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine) มีหลายแบบซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. เครื่องรัดกล่องแบบทรงเตี้ย เหมาะสำหรับชิ้งานที่มีความสูง


2. เครื่องรัดกล่องแบบทรงสูงโปร่ง เหมาะสำหรับงานทั่วไป

.


.

3. เครื่องรัดกล่องแบบทรงสูงเปิดหน้า เหมาะสำหรับงานทั่วไป

.

.

4. เครื่องรัดกล่องแบบทรงสูงเปิดข้าง เหมาะสำหรับงานทั่วไป

.


.


เครื่องรัดกล่อง (Strapping Machine)
มีหลักการทำงาน 2 แบบ คือ

1. เครื่องรัดกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) มีวิธีการใช้โดยผู้ใช้ต้องนำกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดไปวางลงบนตัว เครื่องในตำแหน่งที่กำหนดไว้หลังจากนั้นต้องนำสายรัดมาพาดบนกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดแล้วนำปลายสายรัดพลาสติกสอดเข้าไปในช่องตัวดึงสายเพื่อให้เครื่องทำการรัดกล่องหรือวัสดุที่เราต้องการรัดโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องรัดกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
.

.

2. เครื่องรัดกล่องแบบอัตโนมัติ (Automatic Strapping Machine) มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพียงนำกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดไปวางลงบนตัวเครื่องในตำแหน่งที่กำหนด ไว้แล้วเครื่องรัดก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสอดสายรัดเข้าไปในช่องตัวดึงสายเหมือนกับเครื่องรัดกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องรัดกล่องแบบอัตโนมัติ
.

.

บริการ : ซ่อมเครื่องตัดกล่อง ซ่อมเครื่องแพ็คกล่อง และ จำหน่าย : เครื่องรัดกล่อง เครื่องแพ็คกล่อง